30 Temmuz 2016 Cumartesi

27 Aralık 2014 Cumartesi

KADIN SÜNNETİ


                                            ÖnSöz

    Kadın Sünneti; FGM, Kız Sünneti, İslam'da Kadın Sünneti, Vaginal Estetik gibi kavramlara  cevap olarak toplu bir kaynak olması amacıyla blog oluşmuştur. Blog yazarın kişisel görüşlerini yansıtmaz, zaten kişisel görüşlerin bir "bilgi" olarak değeri yoktur. Blog'da doğru bilgilendirmek esas kabul edildiğinden verilen bilgilerin kaynaklarının gösterilmesine çalışılmıştır.  Saygılarımla...       KADIN SÜNNETİNDE NEREYİ KESERLER


    Kadın sünnetinde iki farklı uygulama vardır: Klitorisin kesildiği ve Klitorisin kesilmeyip yalnızca üzerindeki derinin kesilerek kaldırıldığı uygulama.

1-Klitorisin kesildiği uygulama. Afrikada kabile inanışlarına ve çeşitli dinlere mensup kesimler tarafından yapılır. Kendi arasında çeşitleri vardır. En hafifi klitorisin (bızır) tamamen kesilmesidir. Ya da klitorisle beraber iç ve dış dudakların çıkarılmısı veya daha ağırı olarak vajina girişinin çıkarılması gibi çeşitleri vardır. Hangi çeşidi olursa olsun kadının cinsel ilişkiden alacağı zevki azaltır ya da tamamen ortadan kaldırır.  Bunu "sünnet" olarak isimlendirmek esasen yanlıştır. Kadın Cinsel Sakatlaması (Female Genital Mutilation-FGM) olarak isimlendirmek daha doğrudur. Buna Firavun Sünneti de denilir. Eski Mısırda, kendilerini Tanrı ilan eden ve halklarını ezen Firavunlar tarafından uygulanmıştır. O dönemlerde "Firavunların Mısır'ı" süper devlet görünümündeydi, güçlüydü ve siyasi sınırları dışında kültürel etki alanları da vardı. Ortadoğu ve Afrika, Mısır İmparatorluğunun kültürel etki alanına giriyordu. Mısır'da ortaya çıkan adetler kısa sürede diğer civar ülke ve kabilelerde özenti şeklinde uygulanıyor, Firavunların Mısır'ı kendisine özenilen bir ülke görünümünde bulunuyordu. İşte temel olarak klitorisin kesildiği Kadın Sünneti, Firavunlar dönemi Mısır'ında çıkarak Afrika'ya yayılmıştı.
                                                   
                           
                             Klitorisin kesildiği "Firavun Sünneti'nin" kökeni Antik Mısır'dır.
                             Arkeolog Shandal 1963'teki çalışmasında çok sayıda "Firavun Sünneti"
                             uygulanmış kadın mumyası bulmuştur. Bu işlem Antik Mısır'da sınıf
                             farkını vurgulamak için yapılırdı. Shandal M.Ö. 5.yy. da bu işlemin
                             Afrika'ya Antik Mısır'dan yayıldığını bildirir. Bulunan mum-
                             yaların bir kısmında cinsel organ tamamen kesilip dikilerek köreltilmiş
                            (infibulasyon)  büyük çoğunluğun ise klitorisleri kesilmiştir. 
                        
2-Klitorisin kesilmediği uygulama. Yalnızca klitorisin üzerini örten deri parçasının kesilerek klitoris başının açığa çıkarıldığı uygulamadır. Tıpkı "erkek sünneti" ndeki gibidir. Klitoris asla kesilmez, üzerini örten deri kesilerek kaldırılır. Bu uygulama kızların evlendikten sonra cinsel ilişkiden daha çok zevk almaları için yapılır. Bu şekilde sünnet olan kızlar daha çabuk ve doyumlu orgazm yaşarlar.  Bu uygulama ABD ve Avrupa'da "Clitoral Hoodectomy" adı altında estetik cerrahi merkezlerinde uygulanır. Ayrıca İslam'daki kadın sünneti uygulaması da böyledir.

Lütfen daha detaylı bilgi, bilimsel çalışma, deneyimler ve  medikal resimler için aşağıdaki sayfalara bakınız. Teşekkürler.Sağ alttaki "Önceki Kayıtlar" butonuna tıklayarak diğer sayfalara ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. 

                                           


                                                                     
                                               
Hi, our foreign visitors, This is an English web Site for the female Circumcision:  http://www.anvermanatunga.net/english/female-circumcision-the-hidden-truth-by-asiff-hussein/

                                                                             
                                                                                 
          

İKİ FARKLI KADIN SÜNNETİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

AŞAĞIDA  İKİ  FARKLI  KADIN  SÜNNETİNE  AİT  UYGULAMA  RESİMLERİ  VARDIR.

1-Klitorisin Kesildiği Uygulamadır:  "Sünnet" olarak değil de"Kadın Cinsel Sakatlaması" olarak isimlendirilmesi daha doğrudur.
   Burada klitoris ve iç-dış dudaklar kaldırılarak vajinanın her iki yanı birbirine dikilmiş yalnızca vajina girişinde bir delik bırakılmıştır. Bu uygulama kadının cinsel zevkini yok etmektedir. Kadını cinsel olarak sakatlamaktadır. Yasaklanması gereklidir. "Firavun Sünneti" olarak da adlandırılır. Batı'da "Kadın Cinsel Sakatlaması" (Female Genital Mutilation) olarak isimlendirilir. Afrika'da kabile inanış ve dinlerine mensup kabilelerde, Ayrıca Hıristiyan Afrika kabilelerinde, bazı Müslüman Afrika kabilelerinde ve Mısır'da uygulanmaktadır.

   Hıristiyan ve bazı Müslüman Afrika kabilelerinde klitorisin kesilmesiyle yapılan "Firavun Sünneti"nin Hıristiyanlık ve Müslümanlık dinleriyle alakası yoktur. Bu uygulamalar Afrika'da Hıristiyanlık ve Müslümanlık öncesi dönemlerden bugüne gelmiş olan adetlerdir.

  Mısır'da bugün iki farklı uygulama olup, hem İslam öncesi dönemden kalan klitorisin kesildiği uygulama, hem de İslam'dan sonraki uygulama olan yani klitorisin kesilmediği yalnızca klitorisi örten derinin alındığı kadın sünneti uygulaması, farklı kesimler tarafından yapılmaktadır. Mısır'da Kıpti Hıristiyanlar arasında da klitoris kesimi yaygındar.

2-Klitorisin Kesilmediği, Yalnızca Klitorisin Üzerini Örten Derinin Alınarak Klitorisin Açığa Çıkarıldığı Kadın Sünneti Uygulaması :


                                                                           
   Yukarıdaki örneklerde görüldüğü üzere klitoris kesilmemiş, yalnızca klitorisin üzerini örten deri (prepusyum) alınarak klitoris açığa çıkarılmıştır. Yapılışı itibarıyla "erkek sünneti" ne benzemektedir.  Bu uygulama Avrupalı ve Amerikalı kadınlar arasında "clitoralhoodectomy" ismiyle yayılmaktadır. Estetik cerrahi merkezlerinde uygulanmaktadır. Ayrıca İslam'daki kadın sünneti uygulaması da böyledir.                                     
  Sol taraf sünnetten önceki, sağ taraf sünnetten sonraki görünümdür. Klitorisin üzerindeki deri (prepusyum) alınarak klitoris açığa çıkarılmıştır.

   Bu uygulamanın kadınlardaki orgazm güçlüklerini giderip, çabuk ve doyumlu orgazm sağladığına dair Batılı Bilim İnsanları tarafından yapılan bilimsel çalışmalar vardır.
   Ayrıca klitorisin üzerini kapatan derinin alınmasını daha pratik hale getirmek için ABD'li bir bilim adamı tarafından, ABD patent dairesinden patenti alınmış olan bir kadın sünnet aleti geliştirilmiştir.

Daha detaylı bilgi, belge ve medikal resimler için bu sayfaların en sonunda sağ altta bulunan "Önceki Kayıtlar" butonuna tıklayınız. Ya da sağ üstteki blog arşivine bakınız. Teşekkürler.

İSLAM'DA KADIN SÜNNETİ VAR MIDIR ?


  İSLAM'DA KADIN SÜNNETİ VAR MIDIR ?

   İslam'da kadın sünneti uygulaması vardır. Fakat bu, klitoris kesilerek uygulanmaz. Esasen İslam klitorisin kesilmesini yasaklar.

   Peygamberimiz, kızların sünnet edilmeleri işlemiyle yakından ilgilenip sağlığa uygun tarzda yapılmaları için talimat verirdi. Medine'de kızları sünnet eden Ümmi Atiyye ismindeki kadın sünnetçiyi çağırarak, "Fazla derin kesme ki, kadınlar daha çok lezzet (zevk) alsınlar. Kocaların da daha çok hoşuna gitsin" diye emrederek, klitorisin kesilmesini yasaklamışlardır. Böylece tarihte klitorisin kesilerek kadınların cinsel ilişkiden zevk almalarının engellenmesine "ilk karşı çıkan kişi" Peygamberimiz olmuştur. Hadiste geçen "Kocaların da daha çok hoşuna gitsin" ifadesiyle Peygamberimiz, erkeğin kolları arasındaki eşinin cinsel doyuma ulaşmasının kocasının da hoşuna gideceğine işaret etmiştir. Yine bir hadiste Peygamberimiz kızları sünnet eden kadın sünnetçiye hitaben: "Sünnet ettiğin zaman üstten hafifçe kes, fazla dipten kesme!" diye emretmişlerdir. İslami kaynaklar derin ve kökten kesmenin kadının cinsel ilişkiden alacağı zevki yok edeceğini, kadını cinsel ilişkiden soğutacağını hatta eşinden bile soğutabileceğini onun için Peygamberimizin kökten kesmeyi yasakladığını bildirirler. Üstten hafifçe almak ise hadiste de belirtildiği üzere "kadının cinsel ilişkiden daha çok lezzet alması"nı sağlayacaktır.

   Yine Peygamberimiz, kadınların cinsel ilişkiden zevk almaları gerektiğine vurgu yaparak, erkeklere: "Sizin eşinizden aldığınız zevki, eşiniz de sizden almadıkça cinsel ilişkiyi sonlandırmayın" bir başka hadiste de "Konuşup sevişmeden (ön sevişme yapmadan) hemen eşiyle cinsel ilişkiye girip kadının zevki tamamlanmadan kendi işini bitirip kalkması adamın acizliğini gösterir" yine "Erkek, eşiyle cinsel ilişkiye girerken horoz gibi hemen işini bitirip inmesin, hanımı da zevk alıncaya kadar karnı üzerinde kalsın (cinsel ilişkiyi sürdürsün)" buyurmuştur. 

   Yine Peygamberimiz, ön sevişmenin önemine dikkat çekerek: "Hiçbiriniz hanımıyla hayvanlar gibi (doğrudan) cinsel ilişkiye girmesin, arada bir elçi bulunsun. Soruldu:
  -Ey Peygamber sözünü ettiğiniz elçi nedir? Hz. Peygamber cevap verdi:
  -Aşk fısıltıları ve öpüşmedir."

   Böylece İslam cinsel ilişkiden erkeklerin aldığı zevki, kadınların da alması gerektiğine vurgu yapar. Ve kadınlar da cinsel ilişkiden zevk alana kadar, cinsel ilişkinin uzatılması gerektiğini söyler.

  
  İslam'daki Kadın Sünneti'nin Amacı Nedir ?

   İslam dinindeki kadın sünnetinin amacının kadının cinsel ilişkiden aldığı zevki artırmak olduğu görülmektedir. Fakat Peygamberimiz, kadın sünnetini, erkek sünneti gibi mecbur-zorunlu tutmamış, kızların sünnetini ailelerinin seçimine, tercihine bırakmıştır. Onun içindir ki Türkiye, İran gibi bazı İslam ülkelerinde kız sünneti uygulanmamıştır. Erkek sünneti gibi kesin bir bağlayıcılığı olmadığı için bizim atalarımız bu konu üzerinde fazlaca durmamışlardır. Endonezya, Malezya gibi bazı İslam ülkelerinde ise toplumsal bir adet olarak uygulanmaktadır. Ayrıca estetik cerrahi  merkezlerinde klitoris estetiği adıyla uygulanır.
   
   İslam'daki kadın sünnetinde yalnızca klitorisin (bızırın) üzerini örten deri alınarak klitoris başı açığa çıkarılır, klitoris kesilmez. İslami kaynaklarda, "kadının cinsel organının üzerinde bulunan hurma çekirdeğine veya horoz ibiğine benzeyen çıkıntı bir deriden bir miktar kesilmesi" şeklinde açıklanır. Klitoral üst derinin alınarak klitoris başının açığa çıkarılması, bu yönden erkeklere uygulanan sünnette penis başının üzerini örten derinin alınarak penis başının açığa çıkarılmasına benzeyen bir işlemdir. İslam'a göre erkeğin sünnet derisinin çoğu, kadının sünnet derisinin azının kesilmesi makbuldur. İslam dini kadınları sünnet olmakla yükümlü tutmamıştır. Sünnet kadınlar için "bir tercih-seçim" ve ayrıca "sevaplı ve faydalı bir tavsiye" niteliğindedir. Sünnet olan bir kadın bunun sevabını alır ve faydasını görür, olmayan içinse bir günah veya yaptırım sözkonusu değildir. Bu nedenle kadınların sünnetsiz olmasının İslam dini açısından hiçbir bir sakıncası yoktur. 
     
  Bu Bölümün Hazırlanmasında Yararlanılan İslami Eserler:
 1-Fetava-i Hindiyye (16 cilt) -Din Bilginleri Kurulu Hindistan 18. yy.(Türkçe çeviri emekli müftü M. Efe)
 2-Feyzu'l Kadir(2 cilt)-Nureddin Ali el Munavi (d.1545, ö.1622)
 3-Hanımlara Özel İlmihal- Prof. Dr. Faruk Beşer 
 4-Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali-Rauf Pehlivan
 5-İhya-Gazzali


 
Daha detaylı bilgi, belge ve medikal resimler için bu sayfaların en sonunda sağ altta bulunan "Önceki Kayıtlar" butonuna tıklayınız. Ya da sağ üstteki blog arşivine bakınız. Teşekkürler.

KADIN SÜNNET KLEMPİ (ALETİ)

ABD PATENTLİ KADIN SÜNNET ALETİ  - (RATHMANN CLAMP)

   Bu aletin geliştirilme amacı klitorisi örten deriyi pratik bir şekilde kolayca keserek klitorisi açığa çıkarmaktır. Amerikalı Bilim insanı William G. Rathmann tarafından geliştirilerek A.B.D. Patent Dairesince, 2930376 patent numarası ile patentlendirilmiştir.                                                                         Dr. William G. Rathmann                                       "Rathmann Klamp" kadın sünnet aletinin ağzı kapalı ve açık olarak
                                                                      yandan görünüşü.


Rathmann Klamp'ın Uygulanmasını Gösteren Resimler:

                                                              Resim 1
                                                             Resim 2

              Resim 1 ve Resim 2 'de ameliyat öncesi klitoris ve çevresine lokal anestezi uygulaması görülüyor.


                                                             Resim 3
               Resim 3, klampın klitorisi örten deriyi içine alacak şekilde klitoris üzerine yerleştirilmesini gösteriyor.

                                                             Resim 4
                 Resim 4'te klampın kolu bir penseyi sıkar gibi sıkılarak kapatılıyor, kola bağlı olan ucu sivri keskin bıçak ileri doğru hareket ederek klampın üst kısmında üçgen içerisinde sıkıştırılmış olan deriyi(resim 3)kesiyor.

                                                           Resim 5
                 Resim 5'te kesilen deri klampın üzerinden bir cımbız yardımı ile alındıktan sonraki durumu gösteriyor.


                                                             Resim 6
                  Resim 6'da klampın klitorisin üzerinden kaldırılmasından sonra klitorisin açığa çıktığı görülüyor.

    Dr. Rathmann ameliyat yaptığı hastaları üzerinde gerçekleştirdiği anketlerde daha önce hiç orgazm yaşamamış kadınların ameliyat sonrasında %87.6 lık bir kısmının orgazmı  kolayca yaşadıkları; yine orgazm güçlüğü yaşayan yani zor orgazma ulaşan kadınların %87.5'inin kolayca orgazma ulaştıklarını tesbit etmiştir.

Bu tarz ameliyatlar günümüzde ABD, Avrupa, Japonya ve diğer ülkelerle birlikte Türkiye'de estetik cerrahi merkezlerinde yüksek fiyatlarla uygulanmaktadır. Endonezya, Malezya gibi müslüman ülkelerde kızlara henüz bebekken uygulanır. Mısır'da kız çocuklara ergenlikten önce uygulanır. Fakat Mısır'da İslam öncesi dönemden kalan klitorisin kesildiği "Firavun Sünneti" uygulaması da mevcuttur. Yani Mısır'da her iki uygulama farklı çevreler tarafından uygulanmaktadır. Günümüzde klitorisin kesildiği uygulama Mısır devleti tarafından yasaklanmıştır.                                                           Hasta Numarası_______________

Bu anket medikal rapor için bir istatatistiki temel olarak kullanılacaktır. İsminiz kullanılmayacaktır. Lütfen boşlukları doldurun ve zarfın içindeki mektubu kontrol edin.

                             Ameliyat: Sünnet edilen________adı_________________

                             1- Ameliyat öncesi orgazm olabiliyor muydunuz :   Evet____  Hayır____
                       
                                                                   Cevabınız evet ise :
                            a.Eskisinden daha iyi oldu mu ?    Evet___   Hayır___

                                                                   Cevabınız hayır ise:
                            b. Şimdi orgazm olabiliyor musunuz ?  Evet__   Hayır__

                             

Sağ alttaki "Önceki Kayıtlar" butonuna tıklayarak diğer sayfalara ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. 

                                                 
 
                                                                                 

 
                                                                             

BİR HANIMIN DİLİNDEN ÜLKESİNDEKİ KADIN SÜNNETİ-BRUNEİ SULTANLIĞI

 BİR HANIMIN DİLİNDEN ÜLKESİNDEKİ KADIN SÜNNETİ UYGULAMASI (BRUNEİ SULTANLIĞI):  
    Ben de sünnet olmuş biri olarak  ve Brunei kadın nüfusunun çok büyük bir çoğunluğu sünnet olduğu halde size garanti ederim ki bizim klitorislerimiz güvendedir ve asla kaldırılmamıştır.


 ""KADIN SÜNNETİ HAKKINDA
 16 Kasım 2007 tarihinde gönderildi

  Eğer benim Facebookumda iseniz,  bu kardeşinizin kısa bir zaman önce sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdiğini biliyorsunuzdur. Şimdi, tüm kız bebeklerin 40 ila 60 günlükken sünnet edilmesi bir Brunei geleneğidir. Böylece biz,  kız bebeğim için küçük bir işlem gerçekleştireceğiz. Fakat bundan, başka bir yazımda bahsedeceğim.

  “Kadın Sünneti” daima vajina yaralaması ile ilişkilendirilmiş ve “Batı Dünyası”nda kadın sünneti ile ilgili bir sürü olumsuz tanıtımlar yapılmıştır. Çünkü, klitorisin tamamen kesildiği veya bundan daha kötü olarak vajinanın (küçük bir delik bırakılması dışında çev.) dikildiği düşünülmektedir. Belki bu uygulama bazı ülkeler için geçerli olabilir, fakat Brunei için kesinlikle geçerli değildir. Ben de sünnet olmuş biri olarak  ve Brunei kadın nüfusunun çok büyük bir çoğunluğu sünnet olduğu halde size garanti ederim ki bizim klitorislerimiz güvendedir ve asla kaldırılmamıştır. Peki sünnet nedir ve gerçekte neresi kaldırılır ? Aşağıdaki videoda görüldüğü üzere kadın sünnetçinin yaptığı gibi kaldırılan kısım, klitorisin üzerini örten çok küçük bir deri parçasıdır. (Video buraya alınmamıştır, yazının alıntılandığı sayfadan izlenebilir, link bu çevirinin sonundadır. çeviren)

   Sünnet işlemi gerçekleştirilen odada kız bebeğin büyükannesi, annesi ve sünneti gerçekleştiren kadın dışında kimse bulunmaz. Bebeğin babası da dahil olmak üzere diğer kişilerin odaya girmesi “YASAKTIR”.

    Kız bebek için en iyi sünnet zamanının bebek 44 günlükken olduğu söylenir. İşlemden sonra kesilen deri yasemin kökleriyle zengin bir toprağa gömülür.""

    (Bu uygulama ABD ve Avrupa'da hanımlara estetik cerrahi merkezlerinde uygulanmaktadır.Çev.)

http://maurina.wordpress.com/2007/11/16/female-circumcision-explained/ bloğundan kısaltılarak Türkçe'ye aktarılmıştır.

       
    
  Burunei Sultanlığı ( Resmi Adı:Brunei Dar'üs Selam Devleti): Uzakdoğu'da Malezya'ya komşu bir  İslam ülkesidir. Başkenti Bandar Seri Begavan'dır. Resmi dili Malayca'dır. Yaklaşık 49 bin dolarlık kişi başı geliriyle dünyadaki sayılı zengin ülkeler arasındadır. Ekonomi petrol, doğalgaz, baharat, kauçuk ve hindistancevizine dayalıdır. Petrol ürünleri ülkede işlenip diğer ülkelere ihraç edilir. Hampetrol ihracatı azdır. Ülke Ekvator kuşağında olduğu için yağışlı ve sıcak bir iklime sahiptir ve gür ormanlarla kaplıdır. Malayca'nın yanı sıra İngilizce ve Çince de konuşulur. Nüfusun çoğunluğu Müslüman olup çok az sayıda Budist vardır. 
  
                                                                             


      Sağ alttaki "Önceki Kayıtlar" butonuna tıklayarak diğer sayfalara ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.  Kadın Sünneti ile İlgili Videolar. 

(***buradaki videolar yalnızca klitoral üst deri kesimi ile ilgilidir ; klitoris kesimi yani genital mutilasyon - FGM ile ilgili değildir.)KADIN SÜNNETİ ÜZERİNE BİLİMSEL BİR DERLEME

Kadında sirkumsizyon (sünnet) ve genital mutilasyon (kadın cinsel sakatlaması)


***Prof. Dr. Ercan Yeni
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa

   Kadında yeterli cinsel uyarı varlığında “cinsel cevap döngüsü” denilen ve cinsel arzu, uyarılma, orgazm ve orgazm sonrası çözülme-gevşeme ile  sonuçlanan evreler ortaya çıkar. (Masters ve Johnson-1966), (AFUD-1998) Kadında cinsel fonksiyon bozuklukları da cinsel döngüye uygun olarak kadında stres oluşturacak şekilde, cinsel cevap döngüsünün herhangi bir aşamada bozulması ve/veya cinsel ilişkide ağrı duyulması olarak tanımlanmış ve cinsel istek, uyarılma, orgazm ve cinsel ağrı bozukluğu olmak üzere dört ana kategoriye ayrılmıştır. Kadınlardaki cinsel fonksiyon bozukluklarının %38-63 gibi yüksek oranlarda olduğu yapılan geniş katılımlı çalışmalarla tesbit edilmiştir. Bunun fiziksel, biyolojik, psikolojik, duygusal ve kişiler arası ilişkiler gibi bir çok sebebinin varlığı belirtilmiştir. Kadında sirkumsizyon (sünnet), Kadında cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yer alabilen klinik bir durumdur.
   Antropologlar kadın sirkümsizyonunun  tarihteki başlangıcı hakkında görüş birliğine varamamışlardır.  Günümüzde de medikal ve paramedikal bir çok amaç ile azımsanmayacak bir oranda uygulamalar sürmekte, özellikle kadın cinsel yaşamı için önemli bir klinik durum olarak ilgi çekmektedir.

Klitoral fimozis ve medikal sünnet

   Normal anatomik yapılanmada vajinadaki küçük dudakların küçülmesi ve beraberinde klitorisi örten derinin tam olarak geri sıyrılmasıyla klitoral glansın yani kiltoris başının bütünüyle açığa çıkması gerekmektedir. Klitorisi örten derinin tam olarak geri sıyrılmasına rağmen klitoris başının açığa çıkmamasına “klitoral fimozis” denir. Dr. Munarriz ve arkadaşları, cinsel fonksiyon şikayeti olan kadınların %22 sinde klitoral fimozis rapor etmişlerdir. Önerilen cerrahi teknik,  prepusyumda (klitorisi örten deride) ve glandüler dokudaki yapışıklıkların çözülmesi ve cinsel uyarılmada klitorisin kolayca dışarı çıkmasına imkan tanıyacak şekilde prepusyumun (klitorisi örten derinin), sirkumsizyonudur(sünnet edilmesidir). 
   Sirkümsizyonun (sünnetin), lokal anestezi altında, Rathmann klempi gibi özel dizayn edilmiş ekipmanlar veya standart cerrahi malzemeler kullanılarak kolaylıkla uygulanabildiği, sünnet sonrası kozmetik sonuçların son derece başarılı bulunduğu, cinsel uyarılma ve orgazm bozuklukları başta olmak üzere cinsel fonksiyon bozukluklarının %90’lara varan oranlarda düzeldiği tesbit edilmiştir. Tıbbi-kozmetik sebeplerle yapılan medikal kadın sünneti,  “female genital mutilasyon” ile yani kadın genital organlarının kültürel, dinsel ya da başka amaçlarla hasarlandırılması işlemiyle karıştırılmamalıdır.

Genital mutilasyon (FGM)

Female genital mutilasyon (FGM),  kadın dış genital organlarının kültürel, dinsel ya da başka amaçlarla çeşitli düzeylerde kesilerek hasarlandırılmasıdır. Günümüzde, dünya genelinde  120-150 milyon kadının bu uygulamaya tabi tutulduğu ve her yıl yaklaşık 2 milyon kızın bu riskle karşı karşıya bulunduğu tahmin edilmektidir. Female Genital Mutilasyon  (kadın cinsel sakatlaması)1990’lı yıllarda uluslararası toplumun gündemine girmiş,  WHO (World Health Organization), UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) ve UNFPA (United Nation Population Fund)’ nın ortak raporunda tanımlama ve sınıflaması yapılarak mücadele kapsamına alanmıştır. Bu rapora göre FGM yani kadın cinsel sakatlamasının 4 tipi tanımlanmıştır. 1- Klitorisin bir kısmının kesilmesi, 2-Klitorisin tamamıyla beraber küçük dudakların kesilmesi, 3- Ufak bir açıklık bırakılacak şekilde dış genital organların tamamının kesilmesi 4- Sınıflandırılamayan olguya özgü diğer uygulamalar. FGM bir çok  kalıcı ve tedavisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

*** Bu yazı Prof. Dr. Ercan Yeni’nin  Kadın Cinsel Sağlığı-Kadında Sirkumsizyon ve Genital Mutilasyon  isimli çalışmasından fazla teknik detaylara girmeden özetlenerek ve tıbbi terimler okuyucunun anlayabileceği şekilde sadeleştirilerek buraya alınmıştır.
   Dip Not: Kadın Medikal Sirkumsizyonu, günümüzde daha çok Estetik Cerrahi Merkezlerinde klitoris estetiği ya da klitoral hood isimiyle yapılmaktadır.

                                                                            
                                                                                      Prof. Dr. Ercan Yeni 
Bu bilimsel makalenin orjinali için bakınız: Kadında Sirkumsizyon ve Genital Mutilasyon. Türk Andorloji Derneği,  Androloji Bülteni Yıl : 2004; Sayı: 18, Sayfa: 261-264                                                                                Medikal Sünnet                                                                
                   Klitoral üst derinin alınarak klitorisin açığa çıkarılması işlemi ve dikiş atılması.                                                           


                                                    Sünnetten önceki ve sonraki görünüm.